Your Company
 
Sektioner Jaktstämma Styrelse Föreningsverksamhet
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Organisation

Sydöstra Viltvårdsområdet är indelat i 13 sektioner som jagar tillsammans inom sektionen.

Varje sektion har sin styrelse.

Inom varje sektion finns en jaktledare som svarar för jaktens planering.

Inom sektionerna