Your Company
 
Sv. Jägareförbundet
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Informationsmaterial

Här läggs succesivt upp material.

Kristinehamns Jaktvårdskrets

Material från kretsens älgmöte 2011 10 03

Värmlands Sydöstra Viltvårdsområde

Stadgar Värmlands Sydöstra VVO

Information om jakten i Sydöstra 2010

Myndigheter

Inventeringsstrategi för rovdjur i Värmland

Regler för köttförsäljning

BemanningÄlgförvaltningsområdenas Älgförvaltningsgrupper i Värmland

Älgförvaltningsområden i Värmland

Information om Viltförvaltningsdelegationen i Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands läns remiss om vargflytt

Allmänt om vilt

Polisens föreskrifter vid viltolycka

Lite om jakten i Sydöstra VVO

Rovdjur

Inventeringsrapport 2013-14

Varginventering, Skandinavien + Finland 2011-12

Förvaltningsplan Varg 2012

Liljelunds rovdjursutredning 2012

Vargfakta.se

Släktträd för varg

Vargföryngringar

Viltskadestatistik 2010

Rapport från Viltskadecenter om vargjakten 2011

Bestämmelse för lojakt i Värmlands län

Riksdagens utredningstjänsts beräkning av rovdjurskostnader

Fakta om dvärgbandmask

Boken "I vargens spår"

Akuta åtgärder vid rovdjursangrepp

Beslut om lojakt Mellersta Förvaltningsområdet 2010

Vargens spår Avhandling

Viltskadebarometer. Rapport från viltskadecenter

Varginventering -08 Rapport från Viltskadecenter

Viltskadestatistik Rapport från Viltskadecenter

Skandinaviska älgen - ett lätt byte för vargen

Dödlighet och illegal vargjakt

Älgkalvar överst på vargens sommarmeny

Varg i Sverige - preliminär statusrapport

Vildsvin

Jägareförbundets handlingsplan för vildsvin

Vildsvinsskador

Älg

Grafisk bild av nya älgförvaltningen

Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt efter älg

Konsekvenser av Naturvårdsverkets föreskrifter

Kursmaterial för Adaptiv Älgförvaltning

Skogsbolagens webbaserade utbildning om skog och klövvilt

Åldersbestämning av skjuten älg

Regeringens proposition om älgfövaltning

Jordbruksutskottets yttrande om älgpropositionen

Vildsvinsförvaltning i Samverkan

Informationsmaterial Vildsvin Del 1

Informationsmaterialvildsvin Del 2

Vildsvinsförvaltning

Nya älgutredningen 2009

IUbildningsmaterial Spillningsinventering Älg

Flyginventering Älg 2009. Rapport.

Flyginventering Älg 2009. Karta.

Handlingsplan Älg.