Your Company
 
Långerud Ö Bjurvik Gren Jordsbol Räverud Undersbol Långerud V Hulta Väglösa Krontorp
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Album

Här kan vi lägga in bilder från dina jakter. Skicka in dem via mail. Adressen hittar du under Kontakt.

 

Jag lägger upp ett album separat för varje sektion. Så skicka in dina bilder!

1. Krontorp                                        7.  Gren

2. Långerud Östra                               8.  Undersbol 

3  Väglösa-Gjordsbol                            9.  Billinge 

4. Räverud                                        10. Håkanbol

5. Hulta                                            11. Långerud Västra

6. Bjurvik                                          12. Revsten

                                                      13. Äng 

 

Nu kommer det fler och fler bilder från jakten -09 Nu väntar jag bara på resten!

Bilder finns upplagda på resp sektion. Klicka på länkarna.

sn850238

Några snygga montage avseende älgar fällda söder Kristinehamn.

sn850239

Skjut inte döskottet alltför nära hornkronan. Det försvårar montaget