Your Company
 
Internt Externt Aktiviteter
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Aktiviteter

Här kan vi informera om aktiviteter, t.ex. rävjakter

Kronvilt

Ölmans Älg & Kronskötselområde arrangerar ett informationsmöte ang förvaltning och jakt av kronvilt i Ölme församlingshem den 2 aug. kl.18.30.

Inbjuden föreläsare är Anders Jarnemo som kan betecknas som landets främste expert på kronvilt.

Samtliga intresserade, även icke medlemmar, är välkomna till mötet. Kaffe till självkostnadspris kommer att finnas.

Välkomna till en intressant information.

Styrelsen

Sydöstras Kulstig 2017

Nu har sektion Billinge tagit över stafettpinnen från Bjurvik.

 

Dag: Torsdag 10 augusti

Start: 17 – 19

Plats: Skyltat från väg 243. Skylt som det står Kopparbäcken på

Avgift: Gratis

Priser: Utlottas bland deltagarna

Medtag 20 st patroner till Ditt vapen och inskjutet vapen

 

Alla Sydöstras jägare och gästjägare är hjärtligt välkomna!

Rävjakt till förmån för Barncancerfonden 4/3 Länk

Träningsskytte Vildsvin

- "Reportage" från träningen. Länk

- Inbjudan Länk

- Karta Länk

Sydöstras Kulstig

Här hittar du information om Kulstigen. Länk

"Reportage" från Älgmötet. Länk

Sydöstra har nöjet att inbjuda till en kvällsträff!

 

Ämnet blir älgläget inom området och vår älgjakt i norra delen av ÄSO Skagern.

 

Vi har också ordnat med lite mat, dryck samt kaffe och kaka.

Det blir vildsvinswook.

Sydöstra bjuder.

 

Inbjudna är alla jägare och markägare inom området.

 

Föreläsare blir jaktvårdskonsulent Johan Stedt.

 

Dag: Tisdag 14 juni

Tid: 18.00

Plats: Rudskoga Bygdegård

 

Hjärtligt välkomna!

Kronhjortsinformation. Länk

Kronhjort och kronhjortsförvaltning. Länk

Garmin GPS-kväll Länk

Träning vildsvinsskytte Länk

Vildsvinskväll Länk

Kötthantering Länk

Årliga Kulstigen                                     100807-052.jpg

Dag: Torsdag 6 augusti

Tid: Du är välkommen från kl 17.00. Sista start 19.00

Plats: Krontorps grushåla (Samma plats som förra och förrförra året och året innan dess)

Övrigt: Medtag 20 st patroner till Ditt vapen och inskjutet vapen

Inbjudna: Sektionernas jägare och gästjägare

Avgift: GRATIS enligt beslut på stämman 2014

Tävling: Vi lottar ut deltagarpriser

Välkomna!

Sektionerna Bjurvik och Billinge

Lyckad skogskväll (Aktiviteten nedan) Länk

Skogsdag i Visnum-Rudskoga

Det går att samförvalta skog och klövvilt!

Tisdag 9 juni Samling 17.00 -18.00 vid Krontorps Gård, Bäckhammar

Program:

Skogsförvaltning Tore Bengtsson Vadsbo Skog

Klövviltsförvaltning Johan Stedt Sv Jägareförb.

 

Vi bjuder på vildsvinswook

Skyttesimulatorn finns med.

 

Samarrangemang: Sydöstra Värmlands VVO, Vadsbo Skog, Sv Jägareförbundet

Temakväll dovhjortSJF Symbol

 

Dovhjorten finns på sina håll i Värmland. Bland annat i vårt område

 

Under kvällens föreläsning, som hålls av Johan Stedt, att behandlas;

 • Dovhjortens biologi
 • Förvaltning av en dovhjortsstam.

Under kvällen kommer även den genomförda älgjakten inom Karlskoga-Degerfors JVK att behandlas

När 17 mars kl 18.30

Var: Solhem, Granbergdal

 

Längd: ca 2 timmar

 

Entré: 50:- (inkl. fika) – som går till arrangerande krets verksamhet!

Ett samarrangemang mellan kretsarna i Karlskoga-Degerfors, Kristinehamn, Storfors.

SJF SymbolÅrsstämma Kristinehamns JVK Jägareförbundet

Dag: Torsdag 12/2

Tid: 19.00

Plats: Folkets Hus, Björneborg

Program

·         Vargjakten: Fredrik Wilde, Gunnar Glöersen, Mariana Skoglund

·         Information från Sv Jägareförbundet Värmland

·         Aktuella jaktfrågor i området

·         Sedvanliga årsmötesärenden

 

Kaffe till självkostnad

 

Lotteri på kaffebiljetten

 

Hemsida: http://www.kristinehamnsjvk.se/index.htm

Temakväll kronhjort

Onsdag 28 januari kl 19:00 i

Bjurtjärns församlingshem

Kronhjorten är på stark frammarsch i Värmland.

För att förvalta en kronhjortsstam krävs kunskap

och samarbeten mellan olika intressen.

Under kvällens föreläsning behandlas;

• Kronhjortens biologi

• Förvaltning av en kronhjortsstam

• Hur man motverkar skador orsakade av kronhjort

Passa på att komma och lyssna och diskutera denna ”nya” viltart!

Längd: ca 2 timmar, Entré: 50:- (inkl. fika) – som går till arrangerande jaktvårdskrets.

Ett samarrangemang mellan kretsarna i

Karlskoga-Degerfors, Kristinehamn,

Storfors och Filipstad. Info: Alexander

Söderholm, 070-587 07 94.

Karl Hedin kommer till Karlskoga. Länk

Älgförvaltningsområdet Vänern-Möckelns älginformation. Länk

Träningsskytte Vildsvin. Länk

Årliga Kulstigen                                     100807-052.jpg

Dag: Torsdag 7 augusti

Tid: Du är välkommen från kl 17.00. Sista start 19.00

Plats: Krontorps grushåla (Samma plats som förra och förrförra året)

Övrigt: Medtag 20 st patroner till Ditt vapen och inskjutet vapen.

Inbjudna: Sektionernas jägare och gästjägare

Avgift: 60 kr

Tävling: För de som vill lämna in sina goda resultat. Priserna blir en överraskning!

Välkomna!

Sektion Bjurvik

Vildsvinsförvaltning i praktiken

Vi har nu en unik chans att få information om hur man förvaltar och jagar vildsvin.

En som verkligen har erfarenhet är Jan Gustavsson på Dylta Bruk. Han har lovat att ställa upp och dela med

sig av sina kunskaper.

 

Dag: Måndag 14 08 11

Tid: 18.30

Plats: Dylta Bruk

Anmälan: Senast 14 08 01 till Henrik Nyström, Logicum@Logicum.se med angivande av mobiltelefon

om vi skulle behöva få tag i dig snabbt.

Samåkning: Om det blir enkelt att ordna. Ange var Du bor och om Du kan ta med åkare eller vill åka med någon annan.

 

Vi får en intressant kväll där vi räknar med att behandla:

·         Hur förvalta vildsvin

·         Vad man särskilt ska tänka på

·         Skydd av grödor i praktiken

·         Vanliga misstag i förvaltningen

·         Grannhantering

·         Jakttips. Rätt och fel

·         Se några foderplatser och vakplatser

Välkomna till en riktigt intressant kväll!

SJF SymbolTemakväll vildsvin

 

Vildsvinen sprider sig och är ett nytt vilt för många av oss.

Vissa till glädje. Andra till förtvivlan.

 

Hur kan vi få till ett läge där vi har en väl förvaltad stam med klart begränsade skador?

 

Vi inbjuder därför jägare och markägare inom Värmlands Sydöstra Viltvårdsområde och Rudskoga LRF till en vildsvinskväll.

I programmet:

·         Vildsvinet – Vad har vi för grundfakta om det?

·         Vildsvinsstammens utveckling

·         Hur förvaltar jägare och markägare tillsammans?

·         Hur kan vi skydda känsliga grödor?

·         Hur jagar vi bäst?

 

Dag: Måndag 16 juni

Tid: 18.30

Plats: Rudskoga Bygdegård

Föredragshållare: Olof Nilsson, Jaktvårdskonsulent med specialisering på klövvilt

När vi är klara äter vi vildsvin i någon god form. Priset blir lågt.

Visning av mobil vakkoja.

Ett samarrangemang mellan Värmlands Sydöstra Viltvårdsområde, LRF och Sv. Jägareförbundet

Vi satsar på KM Eftersök i samverkan!

Jägarna behöver vara bra på eftersök på såväl påskjutet men ej fallet som trafikskadat vilt.

Redan förra året så samverkade kretsarna i Filipstad, Storfors och Kristinehamn inom

ramen för sitt allmänna kretssamarbete

om ett gemensamt genomförande av KM Eftersök.

Ofta blir ju deltagarantalet från resp. krets lite för litet för många arrangemang och

då är det ju bättre med att samverka när vi ändå arrangerar.

Nu är det alltså dags igen för et gemensamt KM eftersök för kretsarna i Kristinehamn, Storfors och Filipstad.

Aktiviteten genomför vi lördagen kl 09.00 24 maj 2014 på skjutbanan vid Bomheden, Kungsskogen i norra Ölme.

Vi räknar med fler deltagare än förra året nu när samarrangemanget blir mera känt.

Ett KM är ju ingen högtidlig och sträng aktivitet utan ett mycket bra träningstillfälle för

såväl hund som förare. Man lär sig medan man genomför de olika provmomenten och

får bra tips av instruktörerna. Så Du är mycket välkommen!

 Info: Ingemar Roselin 070-4758044, nicklasdamm@hotmail.com 

alt. Thomas Olsson 070-5811808 thomas.olsson@hotmail.com

http://krets.jagareforbundet.se/filipstad/ o http://www.kristinehamnsjvk.se/index.htm

Inbjudan utbildning spillningsinventering och foderskapande åtgärder

Välkomna till utbildning

Dag: torsdag 27 mars

Tid: 18.00

Plats: Kärrs Gamla Skola. Ligger väster om Nybble

Vi kommer då att:

 informera om metodiken

 Blanketten

 Gå igenom bilder på älgskit. Åldersbestämning

 Praktisk övning i terrängen

 Ett rejält fika med tillhörande skitsnack

 Presentation av ett exempel på viltåkrar inkl. tids- och kostnadskalkyl samt resultat

Utbildningen är gratis. Kristinehamns Jaktvårdskrets betalar.

Det goda fikat med mackor, kakor och kaffe kostar 40:-.

Föranmälan till Henrik Nyström senast 25 mars. Helst på mail, Logicum@Logicum.se

I nödfall på 070 558 18 83 (Det är mycket smidigare för mig med mailanmälan)

Hjärtligt välkomna till en skitbra kväll!

Kristinehamns jvk hemsida: http://www.kristinehamnsjvk.se/index.htm

Rovdjursinformation och diskussion

 

Vi har bjudit in Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen och Fredrik Wilde, Länsstyrelsens spårningssamordnare till en intressant kväll.

 

De kommer att täcka av nedanstående områden:

·         Rovdjursläget i Värmland, fokus varg

·         Rovdjursläget i landet

·         Rovdjursplanen för Värmland

·         Rättsläget (om det finns något) för rovdjursförvaltning

·         Trolig utveckling av rovdjursförvaltning

·         Vad kan jägarkåren göra?

Med de här områdena så kan det bli intressant information och diskussion.

Vi har naturligtvis fika till självkostnadspris.

Dag: onsdag 5 mars

Tid: 18.30

Plats: Folkets Hus, Björneborg

Arrangör: Kristinehamns Jaktvårdskrets.

http://www.kristinehamnsjvk.se/index.htm

Rävjakten i Bjurvik inställd. Förväntat skitväder orsaken.

Vi återkommer med nytt datum och bättre väder.

Rävjakt i Bjurvik

Vi kör även i år klappjakt på räv

Dag: Lördag 8 februari

Tid: 8.00

Samling: Ugglebol, Janerik Johanssons gård

Ta med grillkorv. Vi ska ju inte bara jaga.

Alla hjärtligt välkomna!

Kristinehamns Jaktvårdskrets årsstämma

Dag: Torsdag 13/2

Tid: 19.00

Plats: Folkets Hus, Björneborg

Program: Se Länk

Rävlocksutbildning

Lördag 8 februari

- Teori

- Träning

- Jakt

- Försäljning

Se mera information Länk

Information: Henrik Nyström 070 558 18 83, Logicum@Logicum.se

Bågjakt och Garmin GPS. Länk

En spännande och lärorik kväll!

Informationsmöte för jägare och markägare in ÄFO Vänern-Möckeln

Älgförvaltningsgruppen för ÄFO Vänern-Möckeln har nöjet att inbjuda till årets allmänna informationsmöte.

Inbjudna är alla jägare och markägare inom älgförvaltningsområdet.

Berörda områden är: ÄSO S E18, Lusasken, Visnum Visnums-Kil, Skagern, V Degerfors-Karlskoga samt övriga jaktområden utanför ÄSO inom området.

Dag: Torsdag 2013 09 26

Tid: 19.00

Plats: Folkets Hus, Björneborg

Program

Jessica Larsson, Jaktvårdskonsulent, Sv. Jägareförbundet

 Rovdjursläget och vad tror vi om framtiden

 Foderskapande åtgärder

 Hur fungerar arbetet inom Värmlands olika ÄFO

Henrik Nyström

 Spillningsinventeringen 2013 och fortsatta inventeringar

 Avskjutningsprinciperna för resp. ÄSO

 Älgskötselplanen för ÄFO Vänern-Möckeln

 Kort avrapportering från informationsträff hos Länsstyrelsen

Peter Moberg

 Viltåkrar

Lars Mosseby, Skogsstyrelsen

 Foderskapande åtgärder

 Hur kan man minska skogsskador

Christian Sundby

 Hur kombinera ett effektivt skogsbruk och älgar

Upplysningar: Henrik Nyström 070 558 18 83

Årliga Kulstigen                                     100807-052.jpg

Dag: Torsdag 8 augusti

Tid: Du är välkommen från kl 17.00. Sista start 19.00

Plats: Krontorps grushåla (Samma plats som förra och förrförra året)

Övrigt: Medtag 20 st patroner till Ditt vapen och inskjutet vapen.

Inbjudna: Sektionernas jägare och gästjägare

Avgift: 60 kr

Tävling: För de som vill lämna in sina goda resultat. Priserna blir en överraskning!

Välkomna!

Sektion Bjurvik

Jaktvårdskretsen på fiskemässa i Bäckhammar

Dag: Lördag 13 06 15

Tid: 10 - 14

Plats: Bäckhammars Folkets Park. Ligger längs älvens västra strand strax norr Bäckhammar.

           Infart vid skylt Krontorp. Sväng vänster före älven.

Erbjuds: Information, jaktsnack, försäljning, luftgevärsskytte

 

Välkomna!

Kretskampen - En aktivitet för jägarungdom

En lagtävling för ungdomar 13-20 år.

Finns det några ungdomar som jagar hos er?

Och är mellan 13-20 år?

I så fall har de chansen att vara med i ett lag som vi försöker plocka ihop till Kretskampen.

 

Dag: Lördag 13 06 15

Tid: Meddelas senare

Plats: Årjäng

 

Vi får ställa upp med ett lag som består av 3-5 ungdomar.

 

Lagledare blir vår ungdomsansvarige, Marcus Lidman, 073-840 40 90, 073-333 94 77 som tar emot anmälningarna snarast.

 

Kolla nu igenom om det finns några yngre och inte bara gamla gubbar!

Detaljinformation, följ länk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KM i Eftersök

Kristinehamns JVK i samarbete med Storfors JVK ordnar KM

Dag: Lördag 13 06 01

Tid: 09.00

Plats: 1,5 mil norr Kristinehamn. Exakt plats meddelas senare.

Provledare: Ingemar Roselin.

Anmälningsavgift: 250:-

Anmälan: Ingemar Roselin, 070 475 80 44, Ingemar@Roselin.se

 

Se tävlingen som ett bra träningstillfälle. Alla kan vi bli ännu bättre!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftersöksutbildning

 

Enligt Jägareförbundets kursplan.

Teori.

Träning av eftersökshund och eftersöksskytte.

 

     

 

 Datum:  Torsdag    25 april kl 18.00 – 21.00  (teori)

                    Lördag      4 maj   Heldag  (praktik)

                    Söndag     5 maj   Heldag  (praktik)

 

Plats:            Kristinehamn med omnejd

                                               

Instruktör: Ingemar Roselin

 

Kostnad:       1 300 kr

                     Inbetalas på Bg 414-7146 (senast 20/4 2013)

                     (ange ditt namn och ”ES utb”)

 

 

Anmälan till Ingemar Roselin (senast 20/4 2013)

Ange ”ES utb” och ditt namn         

E-post: kontakt@roselin.se

 

 

 

                  

Utbildning Spillningsinventering, älg

Dag: Tisdag 13 04 16

Tid: 18.00

Plats: Kärrs gamla skola

Upplägg: Teorigenomgång samt liten fältövning. Avslutar med kaffe, smörgås och diskussion.

Förplägnaden till självkostnadspris. Utbildningen är gratis

Anmälan: Senast 13 04 10 till Henrik Nyström via mail: Logicum@Logicum.se

Arrangör är Kristinehamns Jaktvårdskrets men utbildningen är öppen för alla jägare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klappjakt på räv - Bjurvik

Välkomna till oss på rävklapp

Dag: Söndag 24 mars

Tid: 8.00

Plats: Ugglebol, Janerik Johanssons gård

Vapen: Hagel

Radio: 31 mhz

Övrigt: När vi är klara med jakten så blir det ärtsoppa

Hjärtligt välkomna!

Resa till Jakt-ELMIA 2013

Jägareförbundet Filipstad planerar att arrangera en resa till Jakt-ELMIA och vi får hänga med.

 

Dag: Fredag 13 05 10

Pris: 250:-. Inträde tillkommer.

Resrutt: Filipstad – Kristinehamn – Gullspång och ner till Jönköping.

Påstigningsplatser och tider kommer att meddelas i god tid.

Anmälan till Kristinehamns JVK:s sekreterare Henrik Nyström på Logicum@Logicum.se

Ange namn, mobil och e-mailadress.

Anmälan senast: 13 05 01

Förbehåll: Resan blir av om vi blir tillräckligt många för att täcka kostnaderna.

Förutsättning: Du är medlem i Jägareförbundet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hundgruppen i Karlstad-Hammarö Jaktvårdskrets inbjuder i samarbete med

Kil-Forshaga Jaktvårdskrets och Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen, in till en föreläsning om

 

eftersök på vildsvin.

 

med Per ”Bula” Kristoffersson

 

Per Kristoffersson är professionell eftersöksjägare med mycket stor

erfarenhet av vildsvinseftersök. Föreläsningen kommer att ta upp genomförandet

och problematiken, kring vildsvinseftersök. Det kommer att belysas allt ifrån utrustning,

till hundarnas arbetssätt och inte minst förarnas agerande.

Per driver företaget PK-eftersök, som förutom eftersök erbjuder eftersöksjour i form

av ett avtal där han eller av honom någon utsedd kompetent medhjälpare förbinder att

komma inom 2 timmar från kallelse. Detta är grundidén för att starta upp en för Sverige unik jourverksamhet.
Han har för att kunna följa avtalen ett nätverk, där det för närvarande

finns 5-6 stycken lämpliga ekipage.

Bedriver även kurs- och kennelverksamhet under namnet Fjälaren´s.

I hundgårdarna finns det 15 eftersökshundar av olika raser och egenskaper.

  www.pk-eftersok.se

Anmälan senast den 5/5 per mail till Karin Björck.

Mail: karin.bjorck@se.aga.com tele : 0703-187185

 

Kontaktperson. Martin Gustafsson, tele : 0709-119116

 

Tisdagen den 7/5 kl. 18.00.

Plats. ForshagaAkademin, Forshaga, Industrileden 5B

Lokal: Knipan.

Inträde: 100 kr per person.

 

 

Festen inställd. Inga anmälningar 13 02 27.

Dags för den traditionella festen för jägare och markägare

Festen är avsedd för alla jägare och markägare inom ÄSO/KSO Skagern och inte alltså bara för Sydöstra.

Bra chans att vidga bekantskapskretsen!

Dag: Lördag 16 mars

Tid: 19.00

Plats: Åtorps Bygdegård som vanligt

Det blir en god middag. Möjlighet att köpa öl och vin.

Sedan är det dags för dans!

Anmälan, som är bindande, per telefon till Karl-Åke Eriksson senast 9 mars

Tel: 0586-42457 alt. 070-5344449

 

Inbjudan gäller jägare och markägare med respektive. Samt jaktgäster.

 

 

Med vänlig hälsning / Karl-Åke Eriksson och övriga styrelsen

 

Resp. sektionsledare informerar sina jägare och markägare om festen.

Skaermavbild-2012-12-05-kl.-10.02.20.png

Kristinehamns JVK erbjuder sina medlemmar:

En intressant jaktdag på Skogaholm

 

Kretsen har bokat en jakt för medlemmar i kretsen

på Örebro Jägareförbunds jaktmark Skogaholm.

 

Dag: Söndag 6 januari 2013

Tid: Samling 8.00

Plats: Paris, Skogaholm, söder Hallsberg

Pris: 700:- som betalas i förskott till Swedbank Kristinehamn 7617-13-50613

Anmälan: Senast 12 12 01 till Henrik Nyström 070 558 18 83, Logicum@Logicum.se  

 

Vi kommer att jaga vildsvin och dovhjort.

Vissa restriktioner vad gäller skjutbart vilt.

Jakten sker med stötande och drivande hundar.

Inga fällavgifter.

Kött kan köpas om vi lyckas.

Lunch ingår

Information om kronhjortsförvaltning

 

Dag: Onsdag 5 december 2012

Tid: 19.00

Plats: Folkets Hus, Bäckhammar

Föreläsare: Jaktvårdskonsulent  Olof Nilsson

Anmälan: Henrik Nyström Logicum@Logicum.se 070 558 18 83

 

Innehåll:

·         Grundfakta om kronhjort

·         Kronskötselplan

·         Skador på gröda och skog

·         Skyddsjakt

·         Förvaltning av en kronhjortsstam

 

Kaffe och macka till lågt pris

Alla hjärtligt välkomna!

!

Öppet hus i Skogaholm

Örebro Länsförening, Sv. Jägareförbundet, bjuder in till öppet Hus i Skogaholm lördagen den 8 september mellan kl 10.00-14.00

Samling vid Paris (Vägbeskrivning, se nedan)

Vi kommer att förevisa jaktmarken och berätta om planeringen inför jakt säsongen

Du kommer även att få möjlighet att pröva vår nya SIMTARET skjutsimulator den kommer att invigas i vår kurslokal vid Hälla.

Affe bjuder på korv och kaffe.

Ta gärna med fru/make barn bekanta till en trivsam lördag i Skogaholm.

Tacksam om ni sprider detta till så många som möjligt alla är välkomna

Jägareförbundet Örebro län

 

Hur hitta? http://www.jagareforbundet.se/orebro/default.asp?path=16567%2C29789&pageid=44267

Information om Skogaholm http://www.jagareforbundet.se/orebro/default.asp?path=16567&pageid=23136

 

Har Du frågor, kontakta mig gärna, jag är med i Skogaholms medhjälparorganisation.

 

Med vänlig hälsning

Henrik Nyström

070 558 18 83

Spårhundsträning

Har av Georg Ros fått information om den spårhundsträning som bedrivs i S Råda inför älgjakten.

Vi kom överens om att sprida erbjudandet inom hela ÄSO/KSO Skagern.

 

Den 8/9 genomförs träning för viltspårhundar vid Herrfallet (Jerngatan/kraftledningen)

Anmälan till Gillis 0733 789918 senast den 5/9.Tala om vad du vill träna - älg eller rådjursspår.  Kostnad: 20:-

 

Med vänlig hälsning

Henrik Nyström

070 558 18 83

   

Årliga Kulstigen                                     100807-052.jpg

Dag: Torsdag 9 augusti

Tid: Start 17.00

Plats: Krontorps grushåla (Samma plats som förra året)

Övrigt: Medtag 20 st patroner till Ditt vapen och inskjutet vapen.

Inbjudna: Sektionernas jägare och gästjägare

Avgift: 60 kr

Välkomna!

Långeruds Östra och Västra jaktlag

Kretsmästerskap i jaktskytte

Lördagen den 11 augusti kl 09.00 är det dags för Kretsmästerskap på Spjutbäckens skjutbana.

 

Startavgift 50kr. Ta med egen ammunition. Hagel, klass 1 samt kal .22

 

//Kristinehamns Jaktvårdskrets.

Vildsvinsjaktutbildning - Örebro

 

Tid och plats: 12 maj. Skogaholm ( ca 3 mil söder om Örebro)

Längd: Teori och åteljakt, 1 dag

Kursavgift: 1500:-  Ink fällavgift för 1 årsgris

Allmänt: Vi behandlar vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor.

Stor vikt läggs också på viltvård och förvaltning av en vildsvinsstam.

Aktuella frågor som skador på åkermark och skadeförebyggande åtgärder ingår i detta moment.

Praktisk jakt kopplad till hög etik.

Medtag eget vapen.

Syfte: Att sprida kunskap om vildsvinet och jakten.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om:
• 
Vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor
• Viltvård och förvaltning
• Vilka skador de kan orsaka och hur vi förebygger
• Träningsskytte
• Vildsvinets anatomi
• Effektiv jakt kopplad till hög etik
• Tillvaratagande av skjutet vildsvin

 

Föranmälan, senast 11 maj, via tel. 0553-108 32 eller 070 270 33 42

 mail:  anders.fredriksson@jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundet i samarbete med Sveaskog

Vargen i Sverige

 

Vargstammen ökar kraftigt i antal. Spridningsområdet också!

Både Värmland och Närke påverkas redan kraftigt och den sprider sig till nya områden.

 

Vad innebär detta för oss och andra som ännu inte påverkats?

Vilka alternativ till nuläget som är en situation utan en fungerande rovdjurspolitk?

Vad kan utvecklingen leda till?

 

Karl Hedin, erfaren älgjägare samt skogs- och sågverksägare bl.a., som är en av författarna till boken Varg och landsbygdsboende, ger sin bild av läget och utvecklingen.

Boken ger en bra bild av problematiken och innehåller förslag till lösningar.

 

Dag: Onsdag 2012 04 18

Tid: 18.30

Plats: Hörsalen, Folkets Hus, Kristinehamn

Inträde: 50 kr. I priset ingår kaffe och smörgås

 

Information: Kretsens sekreterare, Henrik Nyström, 070 558 18 83

Hjärtligt välkomna!

 

Ett samarrangemang mellan

 

Kristinehamns Jaktvårdskrets av Sv. Jägareförbundet och Studiefrämjandet

Manifestation för en ny rovdjurspolitik

Manifestationen i Örebro Län kommer att hållas den 24/3 kl 14:00 på torget i Karlskoga.

Mer information:  http://www.navenibordet.n.nu/

Kontakt: Joakim Hermansson
jockeherman@hotmail.com

Tel 070 277 09 31

Det här är en bra chans för alla dem som missade möjligheten att demonstrera i Karlstad 5 december.

Rävklapp hos Bjurvik

Dag: Söndag 18 mars

Tid: 8.00

Plats: Janerik Johansson gård i Ugglebol

Blir ärtsoppa efter jakten

Fest för jägare och markägare

Festen är avsedd för alla jägare och markägare inom ÄSO/KSO Skagern och inte alltså bara för Sydöstra.

Bra chans att vidga bekantskapskretsen!

Dag: Lördag 18 februari

Tid: 19.00

Plats: Åtorps Bygdegård som vanligt

Möjligt att efteranmäla under helgen!

Det blir en god middag. Möjlighet att köpa öl och vin.

Sedan är det dags för dans!

Anmälan, som är bindande, per telefon till Karl-Åke Eriksson senast 10 februari

Tel: 0586-42457 alt. 070-5344449

 

Inbjudan gäller jägare och markägare med respektive. Samt jaktgäster.

 

 

Med vänlig hälsning / Karl-Åke Eriksson och övriga styrelsen

 

Resp. sektionsledare informerar sina jägare och markägare om festen.

Räv- och harklapp Gren

Dag: Söndag 12 februari

Tid: 08.00

Plats: Lagårdsbacken, Grens Gård, Rudskoga

Temakväll Kulvapnet Karlstad tors 9 februari kl:18:00

Rävklapp i Bjurvik

Dag: Lördag 4 februari

Tid: 08.30

Plats: Uggelbol, Rudskoga, Janerik Johanssons gård

Välkomna!

Kristinehamns Jaktvårdskrets Årsmöte

Dag: Tisdag 7 februari

Tid: 19.00

Plats: Björneborgs Folkets Hus

Program:

 • Lars Furuholm, rovdjursansvarig Länsstyrelsen Karlstad informerar om rovdjursläget
 • Lennart Johannnesson, länsordförande Jägareförbundet Värmland informerar om älgjakten, rovdjur och förbundet
 • Henrik Nyström, kretssekreterare informerar om nuläget betr. älgförvaltning i kretsen
 • Årsmötesförhandlingar

Kaffe och smörgås till självkostnadspris

Alla medlemmar hjärtligt välkomnan!

Styrelsen Kristinehamns JVK


Temakväll Kulvapnet -funktion och skötsel

 

Att ta hand om sitt vapen på ett bra sätt gör att vapnet bibehålls i gott skick vilket gör att risken för eldavbrott och dåliga skott minimeras.

Under kvällens föreläsning behandlas;
• Kulvapnets funktion
• Handhavande och egen service av vapnet
• Inskjutning av vapen
• Montering av kikarsikte
• Kolvanpassningens betydelse

Längd: ca 3 timmar

 

När & Var: Torsdag 9 februari kl:18:00, Karlstad, nya kontoret Stråg. 3 

 

Entré: 50:- (inkl. fika) – som går till arrangerande krets verksamhet!

Anmälan: Nej

 

Välkommen!

 

Jägareförbundet Karlstad-Hammarö Jvk

Öppet hus hos Jägareförbundets regionkontor i Karlstad

Dag: torsdag 2012 01 19

Tid: 15.00 - 19.00

Adress: Strågatan 3, 653 43 Karlstad

Mer info: Länk

Fest för jägare och markägare

Festen är avsedd för alla jägare och markägare inom ÄSO/KSO Skagern och inte alltså bara för Sydöstra.

Bra chans att vidga bekantskapskretsen!

Dag: Lördag 18 februari

Tid: 19.00

Plats: Åtorps Bygdegård som vanligt

Det blir en god middag. Möjlighet att köpa öl och vin.

Sedan är det dags för dans!

Anmälan, som är bindande, per telefon till Karl-Åke Eriksson senast 10 februari

Tel: 0586-42457 alt. 070-5344449

 

Inbjudan gäller jägare och markägare med respektive. Samt jaktgäster.

 

 

Med vänlig hälsning / Karl-Åke Eriksson och övriga styrelsen

 

Resp. sektionsledare informerar sina jägare och markägare om festen.

Vargmanifestation i Karlsta

Nu är det klart med vår buss till Karlstad.

Resdagen är måndag 5 december

Bussresan är gratis. Kristinehamns JVK svarar för resekostnaden. Förhoppningsvis med bidrag från länsföreningen i Värmland.

Bussresan är öppen för jägare och landsbygdboende som vill ha en vargpolitik som tar hänsyn till jägares och landsbygdsboendes behov av en bättre rovdjurssituation än idag.

Sprid detta ordentligt.

Var i god tid vid respektive hållplats. Vi står inte och väntar.

Föranmälan behövs inte. Men vill ni förboka för större grupp så maila eller ring mig gärna.

Vädret ska enligt YR.No bli på plussidan och inget regn. Varma kläder och bra skodon.

Vi ses på bussen!

Tidtabell

Åtorp affären 16.40

Rudskoga skolan 16,50

Gränsbacken 17,00

Nybble macken 17,05

Vallkorset 17,10

Bäckhammar kiosken 17,15

Björneborg Konsum 17,30

Kristinehamn Resecentrum 17,45

Ölme stolpen 18,00

Väse Hållplats 18,05

Skattkärr hpl skolan 18,15

Karlstad nära torget 18,30

Med vänlig hälsning

Henrik Nyström

070 558 18 83

Sekr. Kristinehamns JVK

Länsförbundets inbjudan. Länk

Varguppropsblanketten. Länk

Vi har varit aktiva och skrivit på uppropet för en förändrad vargsituation.

Det har gjorts i stor utsträckning i vår krets. Det är bra!

Nu är det dags för nästa steg!

Måndag 5 december, 19.00, ska det bli en manifestation i Karlstad.

Vi har manifestationen på Stora Torget i Karlstad

Vi räknar med att Du ställer upp och åker dit.

Det blir inte bara Värmland som ställer upp utan även Örebro läns kretsar.

Det är viktigt att vi visar hur vi vill ha det. Vi måste höras.

Väl mött i Karlstad!

Försök ordna samåkning.

Med vänlig hälsning

Henrik Nyström

Sekr Kristinehamns JVK

070 558 18 83

Veterinärinformation                                                                                


Sjukdomar & beteendeproblem hos hund

Föreläsning med veterinär

Hanna Klinkenberg

·       Vanliga sjukdomar hos hund – vad kan man göra för att förebygga?

·       Vanliga beteendeproblem hos hund – vad kan man göra för att förebygga?

www.dejeveterinarpraktik.se

 Datum:     torsdag 17 november
Tid:           19.10
Plats:        Vinden, Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad
Entré:       50:-

Fika finns att köpa i Café Gjuteriet

 Välkommen!             

              

Örebro Jaktvårdskrets

Välkommen till Örebro Jaktvårdskrets hemsida

Eftersökskurs för Jaktledare - Kristinehamn

 

Vi kan ofta bli ännu bättre! Även på ledning av eftersök i samband med jakt

 

Kursdag: torsdag 6 oktober

Tid: 18.00

Plats: Studiefrämjandets lokal, Spelmansgatan 44 Kristinehamn

Kursledare: Jaktvårdskonsulent Jessica Larsson

 

Kursen genomförs i samarbete med Studiefrämjandet

Längd: Kvällskurs teori om ca 4 timmar
Kursavgift: 250:-

Syfte: Att ge jaktledaren sådana kunskaper om eftersökets förberedelser, utövande och avslut att utsikterna till framgångsrikt eftersök blir stora.

Med god planering, riktade förberedelser och träning ökar jaktledaren och jaktlagets förutsättningar till det lyckade eftersöket.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskap om:

 • Planeringen av eftersök
 • Genomförande av eftersök
 • Jaktledarens roll och ansvar
 • Lagar och bestämmelser avseende eftersök
 • Vikten av god jaktmoral och jaktetik för att undvika skadeskjutningar

 

Anmälan: Henrik Nyström 070 558 18 83 eller Logicum@Logicum.se  senast 2 oktober

Kretsens Älgmöte

Dag: Måndag 3 oktober

Tid: 18.00

Plats: Björneborgs Folkets Hus

Program:

 • Varguppropet
 • Presentation av älggruppen
 •  Den nya älgförvaltningen
 • Älgförvaltningsområdena - Senaste nytt
 • Älgskötselområden – Nuläget
 • Spillningsinventeringen
 • Älgsamrådet
 • Älgtilldelning
 • Avskjutningsprinciper inom olika områden
 • Älgrapportering

Kristinehamns Jaktvårdskrets inbjuder 2 representanter för varje jaktlag inom kretsen.

Kulstig

Dag: Lördag 13 augusti

Tid: 9.00 - 11.00

Plats: Krontorps grushåla

Övrigt: Medtag 20 st patroner till Ditt vapen och inskjutet vapen.

Inbjudna: Sektionernas jägare och gästjägare

Avgift: 60 kr

Välkomna!

Långeruds Östra och Västra jaktlag

Volvo-dagen

Utställning av jakt- och friluftsprylar samt lotteri

Dag: Lördag 20 augusti

Tid: 10.00 -14.00

Plats: Volvo Kristinehamn

Arrangör: Kristinehamns Jaktvårdskrets

Spårhunden och lukterna

 

 Kom och lyssna på

Jens Karlsson, SWDI

(Scandinavian Working Dog Institute)

 

 

Ø Hundar i rovdjursförvaltning

Ø Hur lär sig hunden särskilja dofter?

Ø Hur tränas hundarna?

 Lindesbergs Bibliotek

onsdag den 15 juni kl. 19.00

 Inträde 50:-

Fika serveras i pausen

 

 Ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet och Lindesbergs bibliotek.

Jaktledarutbildning - Eftersök

I höst, troligen september, kommer om intresse finns att arrangeras en kurs för jaktledare.

Denna kurs är avsedd för de som gått jaktledarutbildning och som vill lära sig mer om eftersök.

För närmare information, kontakta Ronny Thell

Hagelstig i Björneborg

Dag: Annandag påsk

Tid: Start 9.00

Plats: skjutbanan, Björneborg

Information om Älgskötselområde

Förslag finns om att etablera ett älgskötselområde där Sydöstra och lagen i S Råda kan ingå.

Vi inbjuder jägarna och markägarna inom Sydöstra och S Råda till information.

Dag: Onsdag 6 april

Tid: 18.00

Plats: Bäckhammars Folkets Hus, stora salen

Upplysningar: Henrik Nyström 070 558 18 83 eller Georg Ros 070 554 86 30

Kurs Spillningsinventering och foderskapande åtgärder

Dag: Torsdag 14 april

Tid: 18.00

Plats: Bäckhammars Folkets Hus, lilla salen.

Innehåll: Varför spillningsinventering

                Hur spillningsinventerar vi

                Hur beräkna älg- och rådjurstäthet

                Hur kan vi öka fodertillgången

Lärare: Olof Nilsson, Konsulent Sv Jägareförbundet

Arrangör: Kristinehamns JVK

Klädsel: Lämplig för en promenad i skogen

Upplysningar: Henrik Nyström 070 558 18 83

   

Kurs i kötthantering

Dag: Torsdag 7 april

Tid: 18.00

Plats: Studiefrämjandets lokal, Kristinehamn

Program: Hur tar vi på bästa sätt hand om köttet?

Kursavgift: 150:-, Kurslitteratur ingår

Genomförs av Kristinehamns Jaktvårdskrets i samarbete med Studiefrämjandet

Anmälan: Henrik Nyström, mail eller 070 558 18 83 senast torsdag 31 mars

Välkommen till rävklapp hos Bjurvik

Dag: Lördag 26 mars

Tid: 7.00

Plats: Ugglebol, Janerik Johanssons gård

Välkommen på rävklapp hos Bjurvik

Dag: Söndag 2011 02 06

Tid: 8.30

Plats: Ugglebol, Janerik Johanssons gård

Årsstämma i Kristinehamns Jaktvårdskrets

Jaktvårdskretsen har nöjet att inbjuda alla medlemmar

Dag: Torsdag 10 februari

Tid: 19.00

Plats: Björneborgs Folkets Hus, Stora salen

Program: Årsmöte

                 Kaffe och smörgås till självkostnad

                 Lars Furuholm, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen, berättar om vargläget

                 och om vad som är på gång

Hjärtligt välkomna

Styrelsen

Information om eftersök på vildsvin. Följ länken

Fest för jägare och markägare

Nu är festen på gång. Vi blir tillräckligt många. Men vi vill gärna bli fler!

Dag: Lördag 19 februari 2011

Tid: 19.00

Plats: Åtorps Bygdegård

Du får gärna ta med jaktgäster eller någon annan trevlig!

Det blir en god middag. Möjlighet att köpa öl och vin.

Sedan är det dags för dans!

Anmälan, som är bindande, per telefon till Karl-Åke Eriksson senast 10 februari

Tel: 0586-42457 alt. 070-5344449

 

Inbjudan gäller jägare och markägare med respektive. Samt jaktgäster.

 

 

Med vänlig hälsning / Karl-Åke Eriksson och övriga styrelsen

 

Resp. sektionsledare informerar sina jägare och markägare om festen.

Jaktledarutbildning (Inställd pga för få anmälningar)

Kursstart: Måndag 17 januari 2011

Tid: 18.00 - 21.00

Plats: Åtorps Bygdegård

Antal tillfällen: 8 totalt

Anmälan: Per telefon till Karl-Åke Eriksson Tel: 0586-42457 alt. 070-5344449

Lockjaktsutbildning avseende räv

Sydöstra planerar att genomföra en utbildning i lockjakt på räv.

Utbildningen kommer att omfatta en kväll med teori och praktik på pipblåsning.

Kommer att omfatta två olika pipblåsningar:

 • Harskrik
 • Fågelskrik

Material och lärare genom Sv. Jägarförbundet.

Dag: torsdag 2 december 2010

Tid: 18.00 -

Plats: Bäckevi Idrottsplats, Bäckhammar

Pris: Sydöstra betalar kursen, Du betalar bok och pipa själv, kostnad 270:-

Kontakta Henrik Nyström helst via mail Henrik-Nystrom@Logicum.se eller 070 558 18 83

Föreläsning om kronhjort

Dag: Torsdag 10 11 04

Tid: 19.00

Plats: Folkets Hus, Kristinehamn

Föreläsare: Olov Nilsson, Konsulent Sv. Jägareförbundet

Jägarexamensutbildning

Utbildning för jägarexamen startar 2 november

Lärare är Nils Jansson 0551 601 85, 070 572 36 10,

Nils-Jansson@Telia.com

Utbildning om VVO

Tisdagen den 14 september höll Britt-Marie Nordquist från Sv. Jägarförbundets kontor i Molkom en kurs om Viltvårdsområden.

Kursen arrangerades av Kristinehamns JVK.

Vi som deltog fick klart för oss att det finns en hel del att tänka på.

Lagstiftning inom området och hur stadgar ska vara utformade giccks igenom.

Likaså klarades det ut vilka som är medlemmar och hur medlemsskap ska sökas.

Att det är viktigt att vara klar över vad som är markägar- resp. jägarfrågor framstod tydligt.

Att vi kanske inte ser det så i det praktiska arbetet ibland förstod vi nog lite till mans.

Vi som deltog vill härmed framföra vårt tack till Britt-Marie för en intressant och trevlig kväll.

Henrik Nyström

Utbildning om VVO

Dag: Tisdag 14/9

Tid: 18.00 - ca 21.00

Lokal: Meddelas senare. Kristinehamn med omnejd

Program:

 • Hur arbetar VVO.
 • Vad reglerar VVO.
 • Stadgar för VVO

Informatör är Britt-Marie Norquist, Sv Jägarförbundet

Är Du intresserad, hör av Dig till mig på mail eller mobil.

Jag står som sammanhållande.

MVH

Henrik Nyström

V. ordf. Kristinehamns JVK

0551 601 48

070 558 1883

N. Ugglebol 2437

681 96 Kristinehamn

Kretsen inbjuder till älginformation

Dag: Tisdag 28 september

Tid: 19.00

Plats: Åkerbo, Ölme

Gunnar Glöersen Sv. Jägarförbundet informerar om nya älgjaktsförslaget

Kretsens älggrupp informerar om:

Spillningsinventeringen

Höstens älgjakt inkl. avskjutningsregler

2 representanter för varje sektion/jaktlag är välkomna.

Kaffe och macka till självkostnadspris.

Bild.JPG                                                                                                                 Hälge.jpg

KOMMUNMÄSTERSKAP PÅ ÄLG

På skjutbanan i Björneborg

SÖNDAG 19 SEPT. 10-11

TRE SERIER JAKTSTART

KLASSINDELNING

VI LOTTAR UT EN VILDSVINSJAKT PÅ STARTNUMREN

VÄLKOMMEN !!

Jaktvårdskretsens skjutning

Dag: Lördag 21 augusti

Tid: Anmälan 9.00

Plats: Spjutbäckens skjutbana, Kristinehamn

Deltagare: Medlemmar i Sv. Jägarförbundet

Program:

 • Älg 50 m
 • Prickskott rådjur
 • 6 harar. Endast blyhagel tillåtet
 • 10 trappduvor

Medtag alltså både studsare klass 1 och hagelbössa med tillhörande ammunition

Pris 50:-

Priser

Kulstig 2010

Vi genomför även i år kulstigen som Långerud arrangerar.

Dag: 7 augusti

Tid: 9.00-11.00

Plats: Gamla Konsterudsvägen 1 km öster om Vallkorset

Medtag 20 st patroner till Ditt vapen och inskjutet vapen.

Avgift: 60kr

Välkomna!

Långeruds Östra och Västra jaktlag

 

Kristinehamns

Skytteförening

bjuder in till1900KRISTINEHAMNSSKYTTEFÖRENING1900KRISTINEHAMNSSKYTTEFÖRENING912345678912345678912345678912345678skytte

söndag

 

9 maj

 

2010

Välkommen med din

anmälan

 

www.kristinehamnsskytte.se

 

Nu är det åter dags för skytte och då återkommer det traditionella korpskyttet. I år avgörs tävlingen söndag den 9 maj 2010.

Anmälningsavgiften 75 kr per skytt, insättes på Kristinehamns SKF:s plusgirokonto 160877-7, tillsammans med anmälningslista som skall vara tävlingsledningen tillhanda senast den 4 maj

Hela startavgiften går till inköp av priser.

Klockan 08.30 beräknas första start med skyttar från 300 meters-vallen starta. För samtliga klasser utom jaktklassen är endast gevär godkända av FSR tillåtna. Start- och resultatlistor publiceras på www.kristinehamnsskytte.se och i Kristinehamns Posten.

 

Anmälan:

brev Kristinehamns SKF

c/o Britt Svensson

Nunnegatan 7

681 32 Kristinehamn

e-mail kristinehamns.skf@gmail.com

web www.kristinehamnsskytte.se

TÄVLINGSPROGRAM 5 provskott + 10 tävlingsskott, skjuttid 4 minuter

50 meters skyttarna skjuter med korthållsgevär med en skjuttid av 5 minuter. Alla skjuter liggande med remstöd utom klasserna K9-K11, K13-K15 och Dam korp som har ett kuddstöd.

TRÄNING Äger rum vid två tillfällen, 4 och 6 maj med samling klockan 17:30 vid Kristinehamns Skyttecenter,Magasinsvägen (gamla C-banan, A9 karta finns på www.kristinehamnsskytte.se). AMMUNITION Säljes vid skjutbanorna både tränings- och tävlingsdagen. Ammunition till jaktvapen finns till försäljning, kaliber 6,5 och 308W – 90 kr (15 skott) samt kaliber 22 – 10 kr (15 skott). ÖVRIGT Deltagande skyttar erhåller medlemskap som berättigar till fortsatt skytte under året. FYLL I ANMÄLAN KOMPLETT, GLÖM INTE ATT ANGE OM DU VILL LÅNA FÖRENINGENS VAPEN. 912345678912345678 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 23 4 5 6 7 8 KLASSINDELNING: 300 meter G 2 – G 3

G 4 – G Elit

Vet 300, skytt som fyller lägst 56 år 200 meter Korp 200, skytt som är 18 år och äldre, ej aktiv skytt Vet 200, skytt som under året fyller lägst 56 år och inte är aktiv skytt Jakt, valfritt jaktvapen (endast helmantlad ammunition får an- vändas) 50 meter Dam korp, kvinnlig skytt som är 18 år och äldre, ej aktiv skytt Herr korp, manlig skytt som är 18 år och äldre, ej aktiv skytt K 9 – K 11, skytt som under året fyller högst 11 år K 13 – K 15, skytt som under året fyller högst 15 år K 17 – K 1, K 17 skytt som under året fyller högst 17 år, K 1 skytt som är 18 år och äldre K 2 – K 66, skytt som erövrat bronsmärket

LAGTÄVLAN

1. KaMeWa AB vandringspris

Föranmält 3-mannalag från 200 och 300 meter oavsett klass.

2. Skytteföreningens vandringspris

Föranmält 3-mannalag från 50 meter ur klasserna Dam korp och Herr korp.

3. Skolkampen vandringspris

Föranmält 3-mannalag från 50m ur klasserna K9-K17, laget ska vara från samma skola.

 

INDIVIDUELL TÄVLAN

1. Individuellt vandringspris till skytt med högsta resultat från 300 meter oavsett klass. 2. Individuellt vandringspris till skytt med högsta resultat från 200 meter oavsett klass. 3. Individuellt vandringspris till skytt med högsta resultat från 50 meter oavsett klass.912345678912345678912345678912345678skytte

Anmäl dig direkt på hemsidan: www.kristinehamnsskytte.se

Scana Duvan

2010-04-05 i Björneborg Anmälan 09.00-13.00

Insats trap.  Servering . Välkommen! Ta med en kamrat.


Temakväll Kulvapnets funktion och skötsel

Att ta hand om sitt vapen på ett bra sätt gör att vapnet bibehålls i gott skick vilket gör att risken för eldavbrott och dåliga skott minimeras. Under kvällens föreläsning behandlas kulvapnets funktion och skötsel och där även dina frågor blir viktiga och nyttiga inslag.

 

Obs!!!  Föranmälan till Anita på kontoret i Molkom, tel.0553-108 30 eller mail: anita.pettersson@jagareforbundet.se

 

Entré 50:- inkl. fika

 

Välkommen kl 18.30 till;

 • Kristinehamn, Folkets hus ti 6 april

 

Anders Fredriksson

Jägareförbundet Mitt

Rävjakt i Bjurvik inställd. Vi bedömer att det blir för stor störning för det vilda i övrigt under rådande snöförhållanden.

Dag: Lördag 27 mars

Tid: Kommer uppgift

Plats: Kommer uppgift

Räv- och harjakt i Långerud Inställd pga av snö och förväntat dåligt väder

Dag: Lördag 20 februari

Tid: 9.30

Plats: Hos Lennart i Långerud

Nu tar vi nya tag och ordnar en fest!

Du får gärna ta med Dina jaktgäster också!

Festen har vi

Dag: Lördag 27 februari

Tid: 19.00 - 01.00

Plats: Åtorps Bygdegård

Pris: 150:-

Vi kommer att äta en bit mat och dricka kaffe.

 

Under kvällen kommer det finnas tillfälle till dans och musikunderhållning,

Utskänkning av vin och öl.

 

Lennart Erlandsson kommer att svara för musiken.

 

 

Obs! max deltagare 100 personer, ”först till kvarn” gäller.

 

Anmälan per telefon till Karl-Åke Eriksson senast 7 februari

Tel: 0586-42457 alt. 070-5344449

 

Inbjudan gäller jägare och markägare med respektive.

 

 

Med vänlig hälsning / Karl-Åke Eriksson och övriga styrelsen

 

Resp. sektionsledare informerar sina jägare och markägare om festen.

Nu ska vi se till att festen blir av!

 

 

 

Lyckad jaktdag i Kristinehamn

diverse 090822 006

Lördagens traditionella mässa för jakt och fritid blev lyckad. De ansvariga beräknar att ca 400 personer besökte mässan som var ett samarrangemang mellan Jaktvårdskretsen i Kristinehamn och Värmlandsbil.

Tyngdpunkten i mässan var på vapen och jakttillbehör i vid ärkelse.  Flera vapenhandlare ställde ut och informerade om nyheter. Arnö Vapen, Jakto samt Nora Vapen och sportskytte. Allt från bruksvapen till riktiga specialare för 120 000 SEK. Den dyraste bössan syntes redan i Lunedet i våras så tydligen är jägarna i området försiktiga med pengarna.

Jägarförbundet hade en simulator tillhörig Adam Slottner på plats. En god chans till träning och kanske en påminnelse om behovet att träna lite mer skarpt.

diverse 090822 007   

En och annan känd profil dök upp, här illustrerat av jaktledaren i Bjurvik Reine Karlsson. Sonsonen kommer antagligen att följa i farfars och fars fotspår men den unge manen var nog aktivast när han klängde runt på ATV från Haga Däck.

diverse 090822 004

Örebro Läns Västra Viltförvaltningsområde var också på plats på begäran av kretsen för att informera om fördelarna av att samverka över större ytor både vad avser jägarna och markägarna. En hel del frågor ställdes, främst vad gäller Norrfalkska utredningen och vildsvinen som problem och resurs. Området hade dels en presentationsskärm men även ett bildspel som rullade.

Gå gärna in på områdets hemsida, www.orebrolansvastravfo.se

Reportage från Kulstigen 15 augusti

Hemsidans utsände gav sig med stora förväntningar iväg på kuljaktstig som arrangerats av Långerud Västra och Östra.

Väl skyltat till terrängen men på vägen upp så stod det en bil snyggt och prydligt parkerad. Utsänd reporter antog att det var här man skulle stanna. De bilar som följde efter trodde alltså likadant. Det blev en stärkande promenad upp till starten. Där visade det sig att parkeringen var! Vi hade alltså lyckats korka till vägen. Inte så begåvat men vad annat att begära. Lennart K förbarmade sig över oss och körde ner bilförarna med en 4-hjuling med ersonaltransportkärra av bekväm modell. På vägen tillbaka till bilarna så fyllde vi på med nya bilförare som vi mötte. Några sportiga typer vände och gick till fots tillbaka. Till slut kom både bilar och gubbar på rätt plats.

Då blev det dags för högtidlig och noggrann inskrivning.

diverse0908 144

Här är vi igång med papperhanteringen som gick snabbt och enkelt.

Sedan var det bara att gå runt på en trevlig skjutslinga med ytterst varierande mål. För att nämna några så fick vi prova skickligheten på rådjur, hare, fasan (kanske lite väl kraftigt med 30-06 på det målet), grävling, älg och räv för att nu nämna några av målen.

Upplägget var enkelt och bra. 2-mannapatruller, klar instruktion på station 1, sedan så skötte vi oss själva i patrullerna. Ordentliga instruktioner vid varje station fanns uppsatta, tydligt markerade skjutplatser och tydliga mål. Dock kanske inte alltid så lätt att se de ringmarkerade träffområdena i kikarna men det hade ju det goda med sig att man själv fick skjuta efter bästa förstånd om var kulan borde placeras. Samtliga skyttar verkade ha detta med sig. Fast någon enstaka klisterlapp satt utanför träffområdet. Antagligen någon kastvind som orsakade detta.       

Ett bra och trevligt arrangemang som tog kort tid att genomföra för patrullerna. Drygt 30 jägare kom till skott. Det hade definitivt funnits plats för fler. Det här är ett bra sätt få väcka upp skjutförmågan. Kalibern var valfri så hemsidans utsände som i grunden är en snål smålänning använde .22 lr. Rikare grabbar använde rejälare doningar.

Kulstigen är ett bra initiativ. Hoppas att detta kan bli starten på något som vi om några år betraktar som en tradition.

Hoppas att arrangörsskapet kan roteras mellan sektionerna så inte bara några få blir belastade som det ju så gärna blir när något ska göras av få för många.

RESULTAT KULSTIG

De 20 bästa deltagarna             

97p Rickard Andersson

97p Björn Bäckman

91p Morgan Andersson

90p Olle Johansson

89p Johan Pollack

85p Stig-Bertil Olsson

85p Jonas Odebäck

84p Daniel Sjölund

81p Mikael Larsson

81p Lennart Karlsson

81p Peter Moberg

81p Johan Gustafsson

80p Bo Nicklasson

79p Andreas Karlsson

74p Bernt Andersson

72p Erik Gustavsson

72p Lennart Engström

71p Patrik Nicklasson

70p Nicklas Ohlcon

69p Bernt Bengtsson

69p Tony Sjölund

 

kulstig 004

kulstig 003

 

kulstig 001

 

 

 

 

JAKT och Fritidsmässa

Arr: Kristinehamns Jaktvårdskrets i samarbete med  

VB%20logo%20rgb

Lördag 22/8

Kl. 10-14 på Volvo i Kristinehamn

Utställare och informatörer inom jakt, hund och fritid, skyttesimulator, mm.

            Fri entré!          

Alla är välkomna!

 

KULSTIG

15 augusti 2009 kl. 9.00-11.00

Plats: Gamla Konsterudsvägen 1 km öster om Vallkorset

Medtag 20 st patroner av valfri kaliber och inskjutet vapen.

Avgift: 60kr

Välkomna!

Långeruds Östra och Västra jaktlag

 

För eventuell mer informtation

Lennart Karlsson 070 55 65 182

 

Följ med Jägareförbundet Örebro län till

Öster Malma 090912!

 

 

MCj03319390000[1]MCj03319390000[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De är en unik, vild och historisk miljö i hjärtat av Sörmland. Vi åker dit med buss och får en guidning av Anders Broby och tillfälle att umgås och avnjuta en god måltid tillagad med största omsorg. Vi kommer att titta på fastigheten samt olika typer av viltvårdsprojekt och givetvis ta del av deras viltförvaltning. Har du intresserade jaktvänner eller andra naturintressenter är även de välkomna att anmäla sig.

 

Tid:                    

kl.07.00  avresa från busstationen i Karlskoga. Ca 07.45 stannar vi till på busstationen i Örebro för avfärd 08.15 mot Öster–Malma.

För och eftermiddagsfika och middagen på Öster Malma ingår.

 

Datum:                090912
Kostnad:               375 kr.

Anmälan:                 Mikael Folkesson

Kontakt:                  070 2682524 eller mikaelfolkesson@telia.com

Senast:                090901  

MCj03319390000[1]
Vi åker tillbaka från Öster Malma ca: 17.00 och beräknas vara i Örebro klockan 19.20 och Karlskoga 20.00     

 

Lördag 14 mars kl. 8.00 är det rävjakt i Töreboda. Samling vid Fredsbergs Bygdegård. Föranmälan Tobba Ohlzon 070 511 62 68.

Lördag 7 mars kl. 8.00 är det samling i Ugglebol hos Janerik Johansson för traditionsenlig rävjakt.

Alla hjärtligt välkomna!

Ärtsoppa och punsch efter jakten.